Nasza szkoła realizuje projekt „Czysta Małopolska”. Jego celem jest m.in. zwiększenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży województwa małopolskiego nt. potrzeb selektywnego gospodarowania odpadami i zagrożeń, jakie niesie wytwarzanie nadmiernej ilości odpadów oraz kształtowanie proekologicznych zachowań w postępowaniu z odpadami w codziennym życiu.

W ramach projektu we wtorek, 2.01. 2014 r. odbyło się spotkanie z kierownikiem ZGK w Tymbarku, panem S. Sajdakiem. Uczestniczyli w nim uczniowie klas 4-6. Zaproszony gość omówił szczegółowo zasady segregacji odpadów w naszej gminie. Podał również przykłady niewłaściwej segregacji. Zwrócił też uwagę na zagrożenie, jakie stanowią dla człowieka zanieczyszczone potoki, rzeki, lasy. Zachęcał wszystkich do oszczędzania wody i energii elektrycznej. Stwierdził, że właściwa segregacja odpadów nam się po prostu opłaca.

Klasa 6a