Zajęcia z uczniem zdolnym


Zajęcia ogólno- rozwojowe ( w razie potrzeby) przygotowujemy się do różnych konkursów
                                      ( Beata Szarłowicz)        

Koło matematyczne ( Maria  Mamak)- wtorek o godz. 730

Koło przyrodników ( Anna Brzazgoń) -wtorek godz. 1330 -1415

Koło historyczne ( Teresa Wiśniowska) – czwartek 800 -845

Koło plastyczne (Agata Czaja)– środa 1340-1425

Klub miłośników języka angielskiego ( Natalia Tyndel)– środa 715

Koło teatralne ( Irena Wolska) – czwartek 800

Klub Moli Książkowych (Irena Zwierczyk) –poniedziałek 800

Koło biblijno – psalmowe (ks. Witold Warzecha )  środa 1245 -1330
 czwartek 1340-1425 w szkole lub w Parafialnym Centrum Kultury