Pasowanie na czytelnika biblioteki szkolnej

      20 marca 2019 r uczniowie klas pierwszych zostali uroczyście przyjęci w poczet czytelników Biblioteki Szkoły Podstawowej w Tymbarku. Uroczystość pasowania na czytelnika stała się już tradycją szkoły i została wpisana w kalendarz imprez na stałe. Impreza ma na celu rozbudzenie zainteresowań czytelniczych i zachęcenie najmłodszych uczniów do korzystania ze zbiorów biblioteki.

      Po powitaniu wszystkich zebranych Pan Dyrektor Szkoły przeprowadził pogadankę o korzyściach płynących z czytania książek. Członkowie Klubu Moli Książkowych przypomnieli bohaterów niektórych utworów dla dzieci tj. Misia Uszatka, zajączka Szarka, kaczkę dziwaczkę, krasnala Hałabałę, wróbelka Elemelka. Swoim występem przekonywali pierwszoklasistów do częstego sięgania po książkę. „ ...bo książka całe życie jest twoim przyjacielem. Nie tylko w dzień powszedni lecz w święto i w niedzielę....”. Były też niespodzianki: konkursy z nagrodami i pamiątkowe zakładki do książek. Dzieci wykazały się dużą znajomością tytułów książek. Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie przyrzeczenia i sam akt pasowania na czytelnika.Uczniowie obiecali często odwiedzać bibliotekę i szanować wypożyczone książki.Na koniec otrzymali słodkie upominki oraz soki firmy TYMBARK-MWS Sp. z o.o. S.K.A.

                                                                                Irena Zwierczyk