„Rozsiewam radość” - wyniki konkursu

11 grudnia 2020 roku, zostały wręczone nagrody laureatom konkursu artystycznego pn. „Rozsiewam radość” zorganizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej i Powiat Limanowski, w którym udział brali również uczniowie naszej szkoły. Gratulujemy uczennicom:

II kategoria (klasy IV – VI Szkoła Podstawowa) :

1 miejsce –     Zuzanna Staśko (Szkoła Podstawowa w Tymbarku kl. 6) kategoria wokalna

3 miejsce –     Katarzyna Pach (Szkoła Podstawowa w Tymbarku kl. 4) kategoria plastyczna

III kategoria (klasy VII – VIII Szkoła Podstawowa) :

2 miejsce –     Anna Surdziel (Szkoła Podstawowa w Tymbarku kl. 7)

Celem konkursu „Rozsiewam radość” były:

  • wzrost wiedzy nt. dbania o rozwój pozytywnych zachowań w relacjach rówieśniczych i rodzinnych,
  • rozbudzanie wśród uczestników konkursu potrzeby kreowania pozytywnych emocji, szczególnie radości,
  • kształtowanie umiejętności dostrzegania potrzeb innych,
  • zachęcanie do niesienia pomocy innym,
  • rozwijanie poczucia empatii wobec innych ludzi,
  • promowanie optymistycznych postaw, które bliskie są idei wyrażania sprzeciwu dla zachowań o charakterze przemocowym.

Uczestnicy konkursu przygotowali piosenki i prace plastyczne o tematyce związanej z promocją postaw prospołecznych i kreowaniem pozytywnych emocji w sytuacji pandemii. Spośród nadesłanych prac Komisja Konkursowa wyłoniła trzynastu zwycięzców w 4 kategoriach wiekowych oraz przyznała trzy wyróżnienia.

PREZENTACJA NAGRODZONYCH PRAC W KONKURSIE PN. ROZSIEWAM RADOŚĆ