Najzabawniejsza maska odstraszająca wirusa-konkurs plastyczny

                                    Szkolny Konkurs Plastyczny

            Zapraszamy uczniów klas 4-8 do wzięcia udziału w konkursie na:

                              "Najzabawniejszą maskę odstraszającą wirusa"           

Regulamin konkursu:
1. Organizator :
Samorząd Uczniowski

2. Czas trwania konkursu:
od 1.05 do 30.05

3. Cele konkursu:
- rozwijanie wyobraźni i kreatywności w twórczych działaniach.

4. Warunki uczestnictwa:
- konkurs ma charakter indywidualny, skierowany jest do uczniów klas 4-8,
- dozwolone techniki plastyczne: farby plakatowe, akwarelowe, akryle, pastel olejny, kredki ołówkowe, kolaż,
- wielkość pracy-format A4 (kartka z małego bloku). Projekty mogą być wykonane bezpośrednio na kartce lub naklejone.

5. Ocena:
- ocenie będą podlegać zdjęcia prac, które zostaną wysłane na e-maila: aczaja@sptymbark.edu.pl z dopiskiem MASKA
- w e-mailu powinno znaleźć się: imię i nazwisko ucznia, klasa,
- ocenie podlega pomysłowość i kreatywność oraz wygląd maski, walory artystyczne,
- każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę,
- prace są samodzielne.

6. Oceny i nagrody:
- oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora,
- w konkursie zostaną przyznane po dwie nagrody w następujących kategoriach:
kategoria IV-V,
kategoria VI-VIII,
- Organizator przewiduje również wyróżnienia.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie szkoły 4.06.2021 r.

Zachęcamy do udziału w konkursie!

                                                                                    Samorząd Uczniowski