Regulamin konkursu plastycznego

„Nie lękacie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi” – interpretacja hasła XXI Dnia Papieskiego

CELE KONKURSU:  
przybliżenie osoby św. Jana Pawła II,
kultywowanie pamięci o papieżu,
zapoznanie z nauczaniem Wielkiego Polaka, 
rozbudzanie wyobraźni i kreatywności uczniów, 
rozwijanie aktywności twórczej.
 
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej. 
Prace będą ocenianie w dwóch kategoriach wiekowych:  
uczniowie klas od I – IV  
uczniowie klas od V – VIII 
 
ZADANIA KONKURSOWE: 
Udział w konkursie polega na wykonaniu pracy plastycznej 
na temat: Interpretacja hasła XXI Dnia Papieskiego „Nie lękajcie się otwórzcie drzwi Chrystusowi”.
Format pracy: arkusz A3
Praca może być wykonana techniką dowolną: (farby, kredki, kolaż, wydzieranka, itp.)  
Termin składania prac: 
Prace konkursowe należy składać u katechetów lub w bibliotece szkolnej 
do 8 października 2021 r. 
KRYTERIA OCENIANIA:  
zgodność pracy z tematem konkursu,
wartość artystyczna pracy,
oryginalność podejścia do tematu,
samodzielność i sposób wykonania pracy.
Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników i rozdanie nagród będzie miało miejsce
24 października 2021 roku o godzinie 10:00.
 
Ks. Szczepan