Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

Baśnie i legendy z całego świata

Konkurs plastyczny na ilustrację do  baśni i legend
z całego świata

Cel:
– Zainteresowanie i przypomnienie jego uczestnikom ulubionych baśni i legend z różnych stron świata,
– Rozwijanie kreatywności, wrażliwości oraz wyobraźni plastycznej.
Uczestnicy:
-Konkurs przeznaczony dla uczniów szkoły  podstawowej.
Rysunki będą oceniane w kategoriach wiekowych:
Klasy I-III
Klasy IV-V
Klasy VI-VII

-Prace wykonane samodzielnie,dowolną techniką, w formacie A4 należy złożyć do 29 października.

Kryteria oceny:twórcza pomysłowość i wyobraźnia,estetyka wykonanej pracy.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie szkoły na początku listopada.

Serdecznie zapraszamy do udziału!