Dyrekcja

Dyrektor Szkoły – Tomasz Zieliński

Wicedyrektor    - Ewa Kowalczyk