Rada Rodziców:
Renata Szewczyk - przewodnicząca
Józef Wańczyk - wiceprzewodniczący
Monika Grucel - skarbnik
Magdalena Kulig - sekretarz