Nazwisko i imię nauczyciela; nauczany/e przedmiot/y, prowadzone zajęcia:

 • Zieliński Tomasz - dyrektor: język angielski
 • Kowalczyk Ewa - zastępca dyrektora: język polski
 • Augustyńska Lidia: technika, informatyka
 • Brzazgoń Anna: przyroda, biologia
 • Czaja Agata: plastyka, doradca zawodowy
 • Czyż Monika: język angielski
 • Duda Urszula: język polski, zajęcia świetlicowe
 • Dziadoń Alicja: edukacja wczesnoszkolna
 • Florek Marta: język polski
 • Florek Zbigniew: technika, informatyka
 • Gawlik-Natonek Barbara: matematyka
 • Górszczyk Lucyna: surdopedagog
 • Gniecka Maria: edukacja wczesnoszkolna
 • Janczy Barbara: wychowanie fizyczne
 • Jowita Janik: język polski
 • ks. Kaczka Stanisław: religia
 • Kokoszka Larysa: język angielski, zajęcia świetlicowe
 • Kowalczyk Paulina: pedagog, logopeda
 • Kronenberger Edyta: edukacja wczesnoszkolna
 • Mamak Maria: matematyka
 • Miśkowiec Michał: geografia, przyroda, edukacja dla bezpieczeństwa
 • Naściszewska Bogusława: edukacja wczesnoszkolna
 • Opach Barbara: muzyka, plastyka
 • Pachowicz Beata: biologia, pedagog
 • Pazdan Agata: edukacja wczesnoszkolna
 • Sadkiewicz Anna: bibliotekarka
 • Sawicka Jolanta: wychowanie fizyczne, wychowanie do życia w rodzinie
 • Sawicki Marek: matematyka
 • Smoter Maria: edukacja wczesnoszkolna
 • Sołtys Danuta: język niemiecki
 • Sułkowska Beata: język polski
 • Szarłowicz Beata: edukacja wczesnoszkolna
 • Śmiech Katarzyna: język polski
 • Tokarczyk Elżbieta: język angielski
 • Trojanowska Renata: chemia, fizyka
 • ks. Warzecha Witold: religia
 • Wawrzyniak Barbara: matematyka
 • Wolska Irena: zajęcia: świetlicowe, rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne
 • Wiśniowska Teresa: historia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie
 • Wiśniowski Krzysztof: wychowanie fizyczne
 • s. Zamora Agnieszka: religia
 • Zielińska Danuta: historia, wiedza o społeczeństwie
 • Zwierczyk Irena: bibliotekarka