Nauczyciele pracujący w Szkole w roku szkolnym 2020/ 2021 
(nauczane przedmioty, prowadzone zajęcia)

Zieliński Tomasz - dyrektor Szkoły, j. angielski

Pachowicz Beata - wicedyrektor, pedagog

Brzazgoń Anna - przyroda, biologia

Czaja Agata - plastyka, informatyka, doradztwo zawodowe

Czyż Monika - język angielski

ks. Depowski Szczepan - religia

Duda Urszula: język polski, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Dziadoń Alina - edukacja wczesnoszkolna

Florek Marta - język polski, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Florek Zbigniew - technika, informatyka

Gniecka Maria - edukacja wczesnoszkolna

Górszczyk Lucyna  - surdopedagog

Janczy Barbara - wychowanie fizyczne

Jowita Janik - język polski, zajęcia świetlicowe

Kowalczyk Ewa - język polski

Kowalczyk Paulina - pedagog, logopeda

Mamak Maria - matematyka

Miśkowiec Michał - geografia, przyroda, edukacja dla bezpieczeństwa

Naściszewska Bogusława - edukacja wczesnoszkolna

Opach Barbara - muzyka

s. Owczarczyk Elżbieta - religia

Pazdan Agata - edukacja wczesnoszkolna

Sadkiewicz Anna - bibliotekarka

Sawicka Jolanta - wychowanie fizyczne

Sawicki Marek - matematyka

Smoter Maria  - edukacja wczesnoszkolna

Sołtys Danuta - język niemiecki

Szarłowicz Beata - edukacja wczesnoszkolna

Śmiech Katarzyna - język polski

Tokarczyk Elżbieta - język angielski

Trojanowska Renata - chemia, fizyka

Wawrzyniak Barbara - matematyka

Wolska Irena - zajęcia: świetlicowe, rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne

Wiśniowska Teresa - historia, wychowanie do życia w rodzinie

Zapała Agata - edukacja wczesnoszkolna

Zielińska Danuta - historia, wiedza o społeczeństwie

Zwierczyk Irena bibliotekarka