Harmonogram pracy świetlicy - obowiązuje od 11 września 2017 r.:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

700 -900 

1135 - 1600 

700 - 900 

1135 - 1600 

700 -940 

1135 - 1600 

700 -910 

1135 - 1600 

700 -800 

1135 - 1600