Harmonogram pracy świetlicy - obowiązuje od 10 lutego 2020 r.:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

700 -800 

1130 - 1630 

700 - 800 

1130 - 1630 

700 - 845 

1130 - 1630 

700 -800 

1130 - 1630 

700 -800 

1130 - 1630