Uczniowski Klub Sportowy "Zryw"


Prezes- Jolanta Sawicka
Z-ca Prezesa -Edyta Kronenberger
Sekretarz- Jowita Janik