Kalendarium 50-lecia szkoły 1966- 2016


26 października 1958 r. – powołanie komitetu budowy szkoły z inicjatywy Leona Andrasza, kierownika  Publicznej Szkoły Powszechnej 7-mio  Kl. w Tymbarku


listopad 1958 r. – powołanie Społecznego  Komitetu Budowy Szkoły Tysiąclecia w składzie:Józef  Paróżnik, Stanisław Wyborny,   Józef Gąsior, Franciszek Ociepka; ustalenie lokalizacji  budowy szkoły w tzw. Leżajach
 
20 września 1964 r. – wmurowanie kamienia węgielnego
1 września 1966 r. – pierwsza inauguracja  roku szkolnego  w nowym  budynku Szkoły Podstawowej – Pomnik Tysiąclecia  im. Oskara Lange w Tymbarku przez dyrektora szkoły Kazimierza Abratowskiego

1 września 1973 r. – przekształcenie szkoły w  Zbiorczą Szkołę Gminną, której dyrektorem zostaje Bronisław Toporkiewicz  

1 września  1984 – likwidacja Zbiorczej  Szkoły Gminnej; wyodrębnienie Szkoły Podstawowej im. Oskara Langego;  Jerzy Wątroba dyrektorem szkoły


W kolejnych latach dyrektorami szkoły byli:


1984-1986 –  Kazimierz Szczecina  
1986-1991 – Józef  Skrzekut    
1991-1995 – Włodzimierz Łyżnicki
Od  roku 1995 placówką kieruje Marek Sawicki.

12 listopada 1990 r. –  nowym patronem Szkoły Podstawowej w Tymbarku zostaje  Józef Marek. Na pamiątkę nadania imienia Józefa Marka oraz ustanowienia sztandaru corocznie obchodzone jest Święto Szkoły


1 stycznia 1994 r. – organem prowadzącym szkołę zostaje Gmina Tymbark.


1 września 1999 r. –  przekształcenie Szkoły Podstawowej im. Józefa Marka o strukturze organizacyjnej I-VIII w  sześcioklasową Szkołę  Podstawową im. Józefa Marka w Tymbarku


10 listopada 2015 r. – uroczyste przekazanie przez rodziców  nowego sztandaru szkoły  


10 listopada 2016 r. –  w rocznicę  50-lecia wybudowania szkoły wmurowanie pamiątkowej tablicy upamiętniającej  patrona szkoły Józefa Marka