„50 lat minęło…”


10 listopada 2016 r. to ważny dzień w historii naszej szkoły – Święto Szkoły poświęcone 50-leciu Szkoły Podstawowej w Tymbarku(1966-2016). Uroczyste obchody jubileuszu rozpoczęły się Mszą Św.  odprawioną przez ks. proboszcza J. Banacha oraz katechetów(byłych i obecnych): Kazimierza Rybskiego, Grzegorza Skorupę, Andrzeja Remuta oraz Witolda Warzechę.

Kolejnym punktem obchodów było odsłonięcie tablicy upamiętniającej 50-lecie Szkoły Podstawowej w Tymbarku i 26 rocznicę nadania szkole patrona. Jej odsłonięcia dokonała córka Józefa Marka, pani Jadwiga Nowak oraz dyrektor szkoły – Marek Sawicki. Tablicę ufundowała Rada Rodziców. Dalsza część uroczystości odbywała się w efektownie udekorowanej sali gimnastycznej.

Dyrektor szkoły powitał zgromadzonych na sali gości: Jadwigę Nowak – córkę patrona, Lidię Jurkowską, wnuczkę J. Marka, Teresę Szczurowską – przedstawiciela Małopolskiego Kuratora Oświaty, Jana Puchałę – Starostę Limanowskiego, Pawła Ptaszka – Wójta Gminy Tymbark, ks. Jana Banacha – Proboszcza Parafii Tymbark wraz z obecnymi na sali księżmi, siostry zakonne, Zofię Jeż – Przewodniczącą Rady Gminy Tymbark, Panią skarbnik – Zofię Dudę, dyrektorów szkół i przedszkoli z terenu Gminy Tymbark, reprezentującego firmę TYMBARK Włodzimierza Zielińskiego, Urszulę Majkrzak z ZNP, Jolantę Dunikowską-Wszołek –Dyrektor Zespołu Szkół im. KEN, byłych dyrektorów naszej szkoły: Kazimierza Szczecinę, Bronisława Toporkiewicza, Włodzimierza Łyżnickiego, Tadeusza Niezabitowskiego – byłego inspektora oświaty, byłych wójtów Gminy Tymbark – Tadeusza Parchańskiego i Stanisława Pachowicza, przedstawicieli jednostek organizacyjnych Gminy Tymbark, emerytowanych, byłych i obecnych nauczycieli szkoły pracowników oraz uczniów i rodziców. W dalszej części swojego wystąpienia dyrektor szkoły przedstawił zebranym sylwetkę Józefa Marka, szczególnie akcentując jego postawę patriotyczną. Przypomniał też historię szkoły, wspomniał nauczycieli, którzy pracowali w szkole w 1966 roku: Henryka Frankiewicza, Ewę Dziadoń, Marię Skawińską.

Po wystąpieniu dyrektora głos zabrali goście, składając szkole życzenia i gratulacje oraz przekazując upominki, za które serdecznie dziękujemy. W imieniu rodziny patrona głos zabrała jego wnuczka, pani Lidia Jurkowska. Swoje wierszowane wspomnienia zaprezentowała pani Maria Juszczyk, emerytowana nauczycielka języka polskiego naszej szkoły. Prowadząca uroczystość Jowita Janik odczytała listy od byłych nauczycielek: Grażyny Lenar i Marii Skawińskiej.

Miłym akcentem obchodów jubileuszu 50-lecia szkoły było wręczenie podziękowań i statuetek „Przyjaciel szkoły”. Otrzymali je: Firma TYMBARK, Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Tymbarku, a także Bronisław Toporkiewicz, Stanisław Pachowicz, Zofia Duda, Jolanta Skwarczek-Ichas i Renata Szewczyk.

W dalszej części uroczystości wicedyrektor szkoły-Ewa Kowalczyk przedstawiła wyniki konkursów odbywających się w „Tygodniu z patronem”: wiedzy o patronie, „Życie i działalność Józefa Marka w formie lapbooka oraz konkursu plastycznego na portret patrona. Laureaci konkursów otrzymali dyplomy i nagrody.

Kolejnym punktem programu był występ koła teatralnego oraz zespołu regionalnego „Mały Tymbark”. Młodzi artyści zaprezentowali zabawne wiersze, koncert życzeń, rap o patronie i regionalne tańce. Po części artystycznej  wszyscy goście otrzymali okolicznościowy biuletyn prezentujący historię, działalność oraz sukcesy szkoły.

Uroczystość zakończyło tradycyjne wykonanie przez wszystkich uczniów „Śpiewanki o Józefie Marku”. Wreszcie nadszedł czas na wspomnienia i rozmowy, oglądanie starych zdjęć.

Uroczystość jubileuszu 50-lecia szkoły mogła odbyć się dzięki sponsorom: Firmie MTM GALICJA z Nowego Sącza, Firmie MIREX z Bielska –Białej, Firmie UCHACZ, Firmie TYMBARK, Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Tymbarku, OkręgowejSpółdzielni Mleczarskiej w Limanowej, Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Bochni, Firmie JACKÓWKA z Limanowe,j Firmie Transportowej Władysława Zielonki. DZIĘKUJEMY!

Ewa Kowalczyk