Jak powstał nowy sztandar?

 

12 listopada 1990 roku nowym patronem Szkoły Podstawowej w Tymbarku został Józef Marek. Wtedy też został ustanowiony przez ówczesną Kurator Oświaty, Panią Janinę Gościej,  sztandar. Służył szkole przez 25 lat.                                 W 2013 roku Przewodniczący Rady Rodziców, pan Stefan Kumórkiewicz, rozpoczął starania o pozyskanie środków  na uszycie nowego sztandaru. Jego dzieło kontynuowała kolejna Rada Rodziców, kierowana przez panią Renatę Szewczyk. Dzięki ich staraniom powstał piękny sztandar, przekazany szkole 12 listopada 2015 r.