Osiągnięcia w roku szkolnym 2015/2016

Adrian Frączek – Finalista Małopolskiego Konkursu Tematycznego „Wybitni władcy Polski – Piastowie”

- Adrian Frączek – I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Regionie pn.: „ Moja Mała Ojczyzna” organizowanym przez Stowarzyszenie „Razem dla Regionu”

Natalia Frys – Laureatka Wojewódzkiego Konkursu Tematycznego „Z Dobrą Nowiną przez życie”

Natalia Frys – Laureatka Etapu Wojewódzkiego XXI Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. mjr Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531-1683. Od Obertyna do Wiednia. Rzeczpospolita Obojga Narodów” – Natalia Frys

Eliza Poręba – wyróżnienie w Powiatowym Konkursie Plastycznym „Dobry zwyczaj wypożyczaj”

Weronika Moskal – Wyróżnienie w Powiatowym Konkursie Poezji Patriotycznej

Natalia Frys – Wyróżnienie w Powiatowym Konkursie Poetyckim im. Zosi Smreczyńskiej
 

 Wyróżnienia w Ogólnopolskim Konkursie „Kangur Matematyczny”:

  •     Antoni Urbański,
  •     Ewelina Majda
  •     Urszula Czyrnek
     

- I miejsce w Powiatowym Turnieju Piłki Nożnej „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku” – kategoria dziewcząt

- III miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej chłopców w czwórboju lekkoatletycznym – klasyfikacja zespołowa

- III miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej chłopców w mini-piłce ręcznej

- II miejsce w Wojewódzkim Turnieju Gier i Zabaw „Mały Mistrz”

- Patryk Majda – III miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Indywidualnych Biegach Przełajowych