III Limanowskie Dyktando
Tytuł Limanowskiego Dziecięcego Mistrza Ortografii w:

  • grupie pierwszej (uczestnicy od 10 do lat 12 lat) zdobył
    Jakub Śmiech (klasa 6b)
  • grupie drugiej  (uczestnicy od 13 do 16 lat) zdobyła:
    Katarzyna Majkrzak (klasa 3AG)