• Od 13 października 2011r. Szkolna Kasa Oszczędności przy Szkole Podstawowej w Tymbarku działa pod patronatem Banku Spółdzielczego w Limanowej.
  • Podstawowym celem SKO jest kształtowanie wśród uczniów nawyku systematycznego oszczędzania, pozytywnych postaw związanych z zarabianiem pieniędzy i przedsiębiorczością oraz szacunku dla pracy. SKO ma również za zadanie popularyzację wiedzy o działalności Banku Spółdzielczego w Limanowej oraz przyzwyczajanie do korzystania z usług bankowych, jako swoich potencjalnych przyszłych klientów.
  • Opiekunami SKO są: pani Paulina Kowalczyk dla klas 1-3 oraz pani Maria Mamak dla klas 4-7. W bieżącym roku szkolnym członkami SKO jest  226 osób, a w niedługim czasie dołączą do nich uczniowie klas pierwszych.​
  • Systematycznie prowadzona jest ewidencja wpłat i wypłat uczniów. Na gazetce znajdują się ważniejsze informacje związane z oszczędzaniem oraz aktualnościami i konkursami SKO. Bierzemy udział we wszystkich konkursach organizowanych przez Bank Spółdzielczy w Limanowej. Pod koniec roku szkolnego zostaje sporzadzony odpowiedni raport do Banku Spółdzielczego w Limanowej podsumowujący całoroczną pracę, zaś uczniowie najlepiej oszczędzający otrzymują nagrody sponsorowane przez bank.

  •