Regulamin Szkolnej Kasy Oszczędności dla klas 1-7

  1. Szkolna Kasa Oszczędności w naszej szkole działa pod patronatem Banku Spółdzielczego w Limanowej.
  2. Celem SKO jest kształtowanie wśród uczniów nawyku systematycznego oszczędzania.
  3. Opiekunami SKO są p. Paulina Kowalczyk (w kl. 1-3)  i p. Maria Mamak (w kl. 4-7).
  4. Przy pierwszej wpłacie pieniędzy następuje automatycznie zapis ucznia do SKO, potwierdzony otrzymaniem książeczki oszczędnościowej.
  5. Uczniowie mogą wpłacać i wypłacać pieniądze w ciągu całego roku w terminach ustalonych przez opiekunów SKO.
  6. Uczniowie mogą brać udział we wszystkich konkursach organizowanych przez SKO.
  7. Najlepsi w oszczędzaniu uczniowie otrzymują na zakończenie roku szkolnego  nagrody rzeczowe ufundowane przez Bank Spółdzielczy w Limanowej oraz SKO.

 

                                                                                   Opiekunowie SKO:
Paulina Kowalczyk
Maria Mamak