Uczniowie klas pierwszych już członkami SKO

5 października 2017 r. uczniowie klas pierwszych zostali uroczyście przyjęci do grona członków SKO, które w związku z tym powiększyło się o 53 osoby. Podczas spotkania z opiekunem  dzieci dowiedziały się czym jest SKO, na czym polega oszczędzanie i dlaczego warto składać pieniądze. Ponadto uczniowie otrzymali swoje pierwsze książeczki oszczędnościowe z symbolicznym wkładem  1zł., a także upominki, które ufundował Bank Spółdzielczy w Limanowej. Mamy nadzieję, że w bieżącym roku szkolnym uczniowie równie solidnie, jak w ubiegłym będą oszczędzać  pieniądze i chętnie brać udział w konkursach organizowanych przez SKO.

Opiekunowie SKO