SKO
 ogłasza konkurs

„Dlaczego oszczędzam w SKO w Banku Spółdzielczym w Limanowej”.
 

Przedmiotem konkursu jest wykonanie plakatu, wiersza lub krótkiego opowiadania - które mają odpowiadać na pytanie związane z tematem konkursu "Dlaczego oszczędzam w SKO".

Prace konkursowe muszą uwzględniać następujące kryteria:

a)  plakat - wykonany dowolną techniką (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, wycinanie, grafika itp.) – format pracy od A4 do A3. Prace plastyczne należy dostarczyć w oryginale – na odwrocie każdej pracy należy wpisać imię i nazwisko autora, wiek, tytuł pracy.

b) wiersz – napisany w dowolnej formie na maksymalnie 8 zwrotek, w wersji papierowej (czcionka  - 12 Times New Roman, tytuł poezji, imię i nazwisko autora, wiek, szkoła).

c)  opowiadanie – w wersji papierowej, w formacie A4 w objętości nie przekraczającej 1 strony znormalizowanego maszynopisu (czcionka – 12 Times New Roman, odstępy 1,5,  imię i nazwisko autora, wiek, szkoła). 

Prace można składać u opiekunów SKO do 13 kwietnia 2018 r.

                                                           Maria Mamak i Paulina Kowalczyk