Podsumowanie działalności SKO w roku szkolnym 2017/2018

Członkami SKO było 279 uczniów. W listopadzie uczniowie klas pierwszych stali się pełnoprawnymi członkami. Otrzymali oni książeczki SKO z symboliczną wpłatą 1zł oraz drobne upominki ufundowane przez Bank Spółdzielczy w Limanowej.

          Systematycznie była prowadzona  ewidencja wpłat i wypłat uczniów. Na górnym korytarzu na naszej gazetce zamieszczliśmy informacje związane z oszczędzaniem, aktualnościami i konkursami SKO.

Jako szkoła przystąpiliśmy do ogólnopolskiego konkursu dla uczniów szkół podstawowych „Oszczędzanie w SKO procentuje w Banku Spółdzielczym”.  Był to konkurs pod patronatem Banku Spółdzielczego w Limanowej w ramach Programu TalentowiSKO „Talenty dodajemy”edycja 2017/2018. Konkurs trwał od 30 września 2017r. do  31 marca 2018r.  Przystąpiliśmy również do konkursu „Dlaczego oszczędzam w SKO w Banku Spółdzielczym w Limanowej”.Konkurs trwał od 1 grudnia 2017r. do 5 czerwca 2018r. Przedmiotem konkursu na etapie szkolnym było wykonanie plakatu,  napisanie wiersza lub opowiadania na temat: „Dlaczego oszczędzam w SKO w Banku Spółdzielczym w Limanowej”.  W konkursie tym uczennice: Alicja Szarłowicz z kl. 7a (kategoria „Wiersz”),  Zuzanna Staśko z kl. 3b (kategoria „Praca plastyczna”) zdobyły wyróznienie.

Jako  szkoła otrzymaliśmy odznakę „Najdynamiczniejszej szkoły SKO 2018”. 

Uczniowie brali udział w szkolnym konkursie pod hasłem „Kto uzbiera najwięcej świnek?”. Konkurs polegał na tym, że za każde 10 zł wpłacone na książeczkę SKO uczeń otrzymywał pieczątkę „świnkę” do specjalnej książeczki. Uczniowie, którzy uzbierali całą książeczkę „świnek” (440 zł) byli systematycznie nagradzani  na apelach szkolnych gadżetami otrzymanymi od Banku Spółdzielczego w Limanowej. Konkurs trwał do 31 marca 2018r. Ostatecznie w czasie trwania konkursu uczniowie uzbierali 1949 świnek.  Najwięcej uzbierała z klas młodszych klasa 1b, z klas starszych  klasa 4b, natomiast indywidualnie najwięcej uzbierali:  Katarzyna Pach z kl. 1b oraz Mateusz Kęska z kl. 4b.

Uczniowie:
Patryk Matląg 1a,                                                    Szymon Majerczyk 1a,
Szymon Ślusarczyk 1a,                                           Maria Kurek 1a,
Mateusz Chudy 1a,                                                  Katarzyna Pach 1b,
Milena Antkiewicz 1b,                                              Magdalena Franczak 1b,
Hubert Olejarz 1b,                                                   Duda Michał 1b,
Alicja Uchacz 1b,                                                     Maksymilian Uchacz 1b,
Franciszek Miśkowiec 1b,                                        Patryk Łaciak 1b,
Marcin Sporek 1b,                                                   Kinga Juszczak 1b,
Patryk Łabuz 1c,                                                      Emilia Kurek 1c,
Karol Wożniak 1c,                                                    Julia Stypuła 1c,
Piwowarczyk Faustyna 3a,                                      Zuzanna Staśko 3b,
Mateusz Kęska 4b,                                                  Jakub Kurek 4b,
Szymon Szewczyk 4c,                                             Aleksander Dominik 5b,
Karolina Czopek 6a,                                                Julia Grucel 7a
otrzymali upominki za oszczędzanie.

Uczniowie:
Patryk Matląg 1a,                                                                Magdalena Franczak 1b,
Oliwia Leśniak 1b,                                                               Zuzanna Dudzik 1c,
Artur Kaim 3b,                                                                     Zuzanna Staśko 3b,
Alicja Szarłowicz 7a,                                                           Zuzanna Nowak 7b
otrzymali upominki za udział w konkursie „Dlaczego oszczędzam w SKO w Banku Spółdzielczym w Limanowej”.

Wszystkie upominki zostały ufundowane przez Bank Spółdzielczy w Limanowej oraz SKO przy Szkole Podstawowej w Tymbarku.

Opiekunowie SKO:   Maria Mamak, Paulina Kowalczyk