Dobra szkoła – to przede wszystkim mądra szkoła. Niechaj w pracy wychowawczej
wszyscy zaangażowani w nią ludzie, zarówno wierzący, jak poszukujący i niewierzący poczują
się związani najpiękniejszym zadaniem – zadaniem cierpliwego i pełnego spokojnej mądrości
ukazywania dojrzewającym ludziom, jak być człowiekiem naprawdę...

Karol Wojtyła