W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do uczestnictwa w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych "Twoje dane – twoja sprawa".

Celem programu jest poszerzenie oferty edukacyjnej szkół oraz placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli o treści związane z ochroną danych osobowych i prawem do prywatności oraz kształtowanie świadomych i odpowiedzialnych postaw wśród uczniów.

Pierwszym etapem programu jest jest przeszkolenie  kadry pedagogicznej  i wyposażenie jej w odpowiednie materiały edukacyjne, które umożliwią przeprowadzenie w szkole lekcji wychowawczych, innych zajęć, spotkań i wydarzeń związanych z tematyką ochrony danych osobowych. Kolejnym elementem programu jest organizacja w szkole Dnia Ochrony Danych Osobowych. Uczniowie będą mogli także brać udział w konkursach ogłaszanych przez GIODO dla uczestników programu.

Wierzymy, że odpowiednia wiedza i kształtowanie prawidłowych nawyków w obszarze ochrony prywatności umożliwią dzieciom i młodzieży sprawne i bezpieczne funkcjonowanie we współczesnym świecie zarówno tym realnym jak i wirtualnym.